ข่าวสารและภาพกิจกรรมรอบเดือนที่ผ่านมา
  2 ธ.ค.45
กิจกรรมวันเอดส์โลก
การแสดงละครกลางแจ้งต่อต้าน
โรคเอดส์
ดูภาพกิจกรรม
วันพบผู้ปกครอง
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการนักเรียน
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2545
อ่านรายละเอียด
พิธีถวายราชสดุดี
ดูภาพกิจกรรม


อาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น

อาจารย์พิมพ์ใจ โพธิสอน
ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น

อ่านรายละเอียด

ข่าวสารที่ผ่านมา
เดือนกันยายน - ตุลาคม 2545

 

 
บทความ

เรื่องน่ารู้
สืบค้นผลสอบ Entrance45
แนะแนวการสอบเอนทรานซ์
โปรแกรมคำนวณคะแนนสอบ
ทำข้อสอบ ONLINE
ตรวจสอบคะแนน GPA&PR

เก็บมาฝาก
ของขวัญจากเวลา
พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน
คำคมวันนี้
ปัญหากวนอวัยวะ

สืบค้นข้อมูล

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรมสามัญศึกษา
แนะแนวการสอบเอนทรานซ์
โปรแกรมคำนวณคะแนนสอบ
ทำข้อสอบ ONLINE
ตรวจสอบคะแนน GPA&PR

โหวตกันหน่อย!!!
วิชาไหนที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด?
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์&ไอที
ศิลปะ
สังคมศึกษา
พลานามัย
Beseen   ..Contact..putti_school@hotmail.com    icq 58813592
 

 Communication
 สมุดเยี่ยม
 กระดานความคิดเห็น
 การ์ดอวยพร
 ห้องสนทนา

ประมวลภาพกิจกรรม
ที่ผ่านมา