>>>>>>ทุกชีวิต มีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วย เอดส์<<<<<<<<

ประมวลภาพกิจกรรมวันเอดส์โลก

นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กล่าวเปิด


นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
มอบรางวัลแก่ผู้แสดงละคร


นักเรียนระดับ ม.ปลาย กล่าวนำการแสดงละคร

อ.พัชนี ทิมา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักเรียนระดับ ม.ต้น กล่าวสรุป