ประมวลภาพพิธีถวายราชสดุดีร.6 บิดาแห่งการลูกเสือไทย

 ตากล้อง