ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ทำบุญถวายหลวงปู่ฯ
และทอดผ้าป่าการศึกษา (1ธ.ค.45)


การแสดงละคร ต่อต้านเอดส์
(วันเอดส์โลก 1ธ.ค.45)


พิธีถวายราชสดุดี (พ.ย.45)
ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 บิดาแห่งการลูกเสือไทย

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2545


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (พ.ย.45)


คณะครูอบรม การใช้อินเทอร์เน็ต
และการเขีนเว็บเพจ

การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2545

จัดอบรมพัฒนาบุคคลากร