ส่วนหนึ่งของบรรยากาศในงาน

ป้ายงาน


คณะเหรัญญิก

วงดนตรี..ควบคุมโดย อ.ธนกฤต


อ.พัชนี ทิมา.. พิธีกร


ตัวแทนนักเรียน ที่มาร่วมงาน

รอพิธีการ

ฝ่ายบริการน้ำดื่ม