to


by


Utai Senarak
Educational Technology
Burapha University

senarak@hotmail.com
ICQ : 58813592
thx
thx logo

ระบบพัฒนาโรงภาพยนตร์
ที่ต้องการให้ผู้ชมได้ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์คมชัดทั้งภาพและเสียง
อย่างที่ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ
ต้องการจะให้เป็น