ข้อดีของโรงภาพยนตร์ระบบ THX


1. .ให้ย่านความถี่ที่กว้างครอบคลุมคลื่นความถี่เสียงตั้งแต่ต่ำที่สุด
จนถึงความถี่ที่สูงที่สุดที่มนุษย์สามารถรับฟังได้

2. ให้การตอบสนองความถี่ที่ราบรื่นในทุกๆ ด้าน
3. ทุกที่นั่งในโรงภาพยนตร์ได้ยินเสียงใกล้เคียงกัน
4. เสียงการสนทนาในภาพยนตร์ชัดเจน
5. ทุกสรรพเสียงในภาพยนตร์ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยน
ตั้งแต่เสียงกระซิบจนถึงเสียงระเบิดที่ดังสนั่น
ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ จะบันทึกเสียงในรูปแบบบใด
( เช่น SRD DTS SDDS Dolby Digital-Surround EX )


โรงภาพยนตร์ระบบ THX

โรงภาพยนตร์ NK 6 รัตนาธิเบศร์
โรงภาพยนตร์ NK 4 (ระบบ THX)
เดอะมอล์ลท่าพระ

...หากระบบเสียงดิจิตอล
ที่ถูกจัดเก็บใยภาพยนตร์เปรียบเสมือนแผ่นซีดี
โรงภาพยนตร์ระบบ THX ก็คือ
การได้ฟังแผ่นซีดี

ที่ผ่านเครื่องเสียงชั้นเยี่ยม ภายในห้องที่เงียบสนิท
ปราศจากเสียงรบกวนโดยสิ้นเชิง...