WWW คืออะไร??
อินเตอร์เน็ต เป็นเครือข่ายโลกซึ่งติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านคอมพิวเตอร์
เนื่องจากคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องและโปรแกรมต่างๆในอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้พัฒนาในแนวทางเดียวกัน

 ในปี 1989  CERN  (ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป)
จึงได้พัฒนาเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกันและเข้าใจภาษาที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันเรียกว่า hypertext (ข้อความหลายมิติ)
ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อความบนเครือข่ายได้
โดยมีสถานีเชื่อมโยง ไปอีกสถานีเชื่อมโยงอื่นๆได้หลายๆทาง

ผลจากโครงการของ CERN ทำให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต
ซึ่งก็คือ เวิล์ดไวด์เว็บ (www)
ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
สะดวกสบาย โดยมีมาตรฐานเดียวกัน


 1993 ncsa (ศูนย์การประยุกต์ใช้ซูเปอร์คอมฯแห่งชาติ)
 ผลักดันให้เซิร์นคิดค้นซอฟต์แวร์เรียกว่า โมเสกซึ่งช่วยให้
สามารถส่งข้อความ กราฟฟิก เสียง และภาพเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
ซึ่ง เราเรียกว่า web browserเว็บบราวเซอร์ ที่รู้จักกัน เช่น เน็ตสเคป
(พัฒนาจากโมเสก) และ Internet Explorer


เว็บบราวเซอร์อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทางไกลอื่นๆ
ได้สะดวกเราสามารถดึงข้อมูลต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ ได้นานเท่าที่เราต้องการ
 เอกสารเหล่านั้นกำหนด เป็นภาษา html


 World-Wide Web
เป็นระบบการจัดส่งเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ผ่านเครือข่ายพัฒนาขึ้นโดย
 CERN ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสามารถทำการ
เชื่อมต่อไปยังเอกสารอื่นจากเอกสารหนึ่งได้ ซึ่งโกเฟอร์ไม่สามารถทำได้


World Wide Web (WWW,W3)
ระบบข้อความหลายมิติหรือไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext system)
ทั่วโลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ ในการส่งผ่านข้อมูลในระบบไฮเพอร์เท็กซ์
เราสามารถทำการสำรวจได้โดยใช้จุดเชื่อมโยง หลายมิติ (hyperlink)
 เพื่อแสดงเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้อ่านโดยที่เอกสารนั้น
 จะบรรจุจุดเชื่อมโยงไว้เช่นกัน

ทำไมเราใช้ www สำหรับการเรียนทางไกล
 www และเว็บบราวเซอร์ ช่วยให้การใช้อินเตอร์เน็ตง่ายสำหรับผู้ใช้งานสามารถรวบรวม
กราฟฟิก ข้อความ เสียง ได้ง่าย สามารถสร้าง h/p ได้ อิสระ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ของตนเองหรือ กับ โฮมเพจของผู้อื่นแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบต่างกัน
สำหรับผู้ให้ความรู้(เครื่องมือในการให้การศึกษา) www ให้โอกาสใหม่ที่น่าสนใจสำหรับ
การเรียนการสอนทางไกล  www ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการให้การศึกษาทางไกล
เพื่อสร้างห้องเรียนบนโฮมเพจซึ่งครอบคลุมหลักสูตรการเรียนแบบฝึกหัดหนังสืออ้างอิงและ
ประวัติของผู้สอนผู้สอนสามารถกำหนดการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
นักเรียนบน www ลิงค์อื่นๆ สามารถเข้าถึง รายละเอียดห้องสมุดต่างๆ หรือ โฮมเพจ
ของนักเรียนนอกจากนี้โฮมเพจ สามารถเชื่อมโยง นักเรียนเพื่อการสนทนาโต้ตอบ
อภิปราย หรือ รายละเอียดต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้นักเรียนเป็นการง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์
ของเนื้อหาสาระ โดยใช้โฮมเพจ สร้างแบบฟอร์ม ซึ่งนักเรียนสามารถ เติม และส่งให้ผู้สอน
ทางอีเมล์


อยู่ที่ไหน..ใครเป็นเจ้าของ??

                     


เอกสารบน WWW ที่อยู่ในรูปของ Hypertext Markup Language (HTML)
ซึ่งมีลักษณะเป็น Web Page แบบต่างๆ จะถูกเก็บอยู่ที่ Web server
ซึ่งหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์บน Internet ที่สามารถใช้ HyperText Transfer Protocol (HTTP)
เพื่อให้ browsers และ  Web servers สามารถสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลและนำส่งไปให้ผู้ใช้
สำหรับผู้ที่ต้องการทำ Web Pages ของตนเพื่อการเผยแพร่
จะต้องติดตั้ง Web server เองซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ถ้าต้องการประหยัดอาจขอใช้หรือเช่าพื้นที่บน  hard disk
ในคอมพิวเตอร์ของ Web server อื่นเป็นที่เก็บ files
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ตนจัดทำ

WWW
ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเด็ดขาด แต่มีองค์กรชื่อว่า
World Wide Web (W3)
Consortium (http://www.w3.org)
ที่ Massarchusett Institute of Technology (MIT), U.S.A  ร่วมกับ CERN
เป็นผู้บริหารจัดการกำหนดรายละเอียดทางด้านภาษาและมาตรฐาน (protocol)
 ที่ใช้บน WWW โดยมี Tim Berners-Lee เป็นผู้ก่อตั้งคนหนึ่งที่มา.. 
พรทิพย์ โล่เลขา.WORLD WIDE WEB เครื่องมือใช้ INTERNET สำหรับทุกคน.กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์,2540.


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..

ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต และ WWW    
-http://ntia.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-040/_5901.htm
-World Wide Web 
-http://www.cs.columbia.edu/~hgs/internet/www.html
-what is WWW ??
-http://www.elsop.com/wrc/h_web.htm     
-http://www.yahooligans.com/science_and_oddities/world_wide_web/history/      


. World Wide Web กับการศึกษาทางไกล 
--Distance Learning On The World Wide Web    
-Distance Learning Internet World Wide Web
-http://www.cren.net/~jboettch/beggining/sld026.htm    
-World Wide Web Library Support for Distance Learning at the State University o 
-HIV/AIDS Distance Learning: What is the World Wide Web
-http://www.cren.net/~jboettch/beggining/sld026.htm  
-Distance Learning Over the World Wide Web
-World Wide Web and Distance Learning
-http://www.mahidol.ac.th/ra/gclinchem/div1.htm     
-http://www.epcc.ed.ac.uk/~matinwe/wkshp/submission/barbara.html    
-http://www.gossamer-wings.com/soc/Notes/cyber/tsld003.htm        

"http//:senarak.tripod.com/www2.html"
webmaster : utai senarak, contact : senarak@hotmail.com