winner picture
แพ้-ชนะวัดกันที่ใจ


winner picture
 

ไม่ว่าจะพ่ายแพ้หรือชนะ
ย่อมเกิดจากความรู้สึกของจิตใจ
จะมีประโยชน์อันใด
เมื่อใครต่อใครยกย่องให้ท่านเป็นผู้ชนะ
หากแต่ท่านรู้สึกพ่ายแพ้แก่ใจตนเอง
มิต่างกัน....
จะมีประโยชน์อันใด
เมื่อใครต่อใครประณามหยามหมิ่นว่า
ท่านพ่ายแพ้
หากแต่ท่านภาคภูมิใจที่
ชนะใจตนเอง
...............


 
 
 
 

mangpore picture


อุปสรรค ปัญหา มีไว้เพื่อแก้
ไม่ใช่เพื่อกลุ้ม
ความลำบากขาดแคลน
ความแพ้พ่ายล้มเหลว
คือบทเรียนทดสอบความแข็งแกร่ง
ผู้คนที่จนยากกว่าเราเขายังอยู่ได้
เราไม่ใช่คนแรกที่เจอปัญหา
หากต่อสู้ยังมีสิทธิ์ชนะ
"ถ้าไม่ลงแข่งขัน จะไม่มีโอกาส
..แม้แต่จะแพ้"
..................การทำสิ่งใดๆ
หากคิดว่า "เราทำไม่ได้"
นั่นคือคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น
"ฉันจะลองทำดู  ฉันทำได้"
นั่นต่างหากควรคิด
ทุกสิ่งเป็นไปได้และมีช่องทางเสมอ
หากมีความมุ่งมั่นพอ
ทุกสิ่งไม่ยากเกินไป  "ถ้าจะทำ"butterfly picture

ความพ่ายแพ้  คือชัยชนะแห่งชีวิต
ชัยชนะ  คือความพ่ายแพ้แห่งชีวิต
.....................

ในโลกใบนี้..ไม่เคยบันทึกไว้เลยว่า  คนคนหนึ่งเกิดมามีชีวิตแต่ดีงาม
แต่บันทึกเพียงว่า..กว่าคนผู้นี้จะก้าวมาถึงจุดนี้..ผ่านความทุกยาก..ผิดหวังมามากมายปานใด

line iimage

home image