ส่วนหนึ่งของบรรยากาศในงาน

ถวายสังฆทาน

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

ส่วนหนึ่งของพระคุณเจ้า
ผู้อำนวยการวิมล โชตนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


ผู้อำนวยการวีระ โมกขะเวส กล่าวขอบคุณ

ส่วนหนึ่งของผู้บริหารและแขกที่มาร่วมงาน