"เพื่อการจัดการ การผลิตพืชสวนและพืชไร่ยุค 2000"
++CONTENTS++
++CONTENTS++

[Home]
[คุยกับอาจารย์ดิเรก]
[ข่าวประชาสัมพันธ์]
[ข่าวอบรม/สัมมนา]
[งานวิจัย]
[บทความ]
[พืชสวน]
[พืชไร่]
[ท่องไปในวงการเกษตร]
[เสียงจากผู้ประกอบการ ]
[แบบสอบถาม]
[ที่นี่ประเทศไทย]
[กระดานถามตอบ]
[ดาวน์โหลด]
[เว็บไซต์ที่น่าสนใจ]
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ตอนที่ 1)
   
โดย รศ.ดิเรก ทองอร่าม

         การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายชื่อ เช่น
การปลูกพืชไร้ดินการปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชการปลูกพืชในสารอาหารพืช
การปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินที่มีธาตุอาหารพืชการปลูกพืชโดยให้รากพืช
สัมผัสสารอาหารโดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครื่องปลูก การปลูกพืชโดยไม่ง้อดิน
เอกสารเรื่องนี้จกล่าวถึงเรื่องการปลูกพืชแบบนี้โดยละเอียด (รายละเอียด)