แวดวง ชมพู-ฟ้า

อบรม"วินัยข้าราชการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
     คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลและโรงเรียนผาณิตวิทยา
เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง "วินัยข้าราชการครูยุคปฏิรูปการศึกษา
และการประชุมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล (3-4 พฤษภาคม 2545)

@  คณะครูพุทธิรังสิพิบูลไปทัศนศึกษา 
 คณะครูพุทธิรังสิพิบูลทัศนศึกษาที่จ.สุราษฎร์ธานี (6-8 เม.ย. 2545)

@  คณะครูพุทธิรังสิพิบูลอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
     คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
วันที่ 18-21 มีนาคม 2545


@คนดี.ศรีพุทธิฯ

 อาจารย์ภูมิ มุ่งต่อกิจ
อาจารย์2 ระดับ 7 หมวดวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลที่ 2 จากการส่งผลงาน
ชื่อ "แม่เหล็กไฟฟ้า และ แรงขั้วแม่เหล็ก"
จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
(Thailand Toray Science Foundation)
เป็นเงินรางวัล 80,000 บาท
นายผดุงวัฒน์ โกศลกิระวงศ์ ม.5/1

  • ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 2
    สาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อสอบคัดเลือก
    เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
    ไปแข่งโอลิมปิควิชาการ

 

Communication
 สมุดเยี่ยม
 กระดานความคิดเห็น
 การ์ดอวยพร
 ห้องสนทนา


บทความ

เก็บมาฝาก

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


สืบค้นข้อมูล


 
Beseen   ..Contact..putti_school@hotmail.com    icq 58813592