----เดือนธันวาคม 2544---
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
พุทธิฯสาร
วารสารประชาสัมพันธ์ บ้าน-ชุมชน-โรงเรียน

 สวทช
 ห้องสมุดออนไลน์
 นวัตกรรมการศึกษา
 เอ็นทรานซ์ออนไลน์
 วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 e-learning
 digital library
 LearnOnline
 Schoolnet Thailand (1509)
สาระความรู้ ข่าวสาร ชาวมัธยม
โครงการ ศูนย์การเรียนใน Internet
 มุมวิชาการ

 คำคมวันนี้
 ของขวัญจากเวลา
 เก็บมาฝาก
แฮรี่ พอตเตอร์
  วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
บทเรียน HTML,ASP,PERL.PHP ฯลฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ Thaiware
ไวรัส Nimda แพร่กระจายทางอีเมลล์
     โปรแกรมเวบบราวเซอร์

 


[Chat room]
[142][152][162][1144][1500][1188]
[
WP1800][GSM]
ส่งเพจไม่จำกัดยี่ห้อและข้อความ
[BluePager][PlaPager][Ppa Pager]


o หนังสือพิมพ์
[ไทยรัฐ] [เดลินิวส์] [The Nation][มติชน][ผู้จัดการ][ไทยโพสต์]
[กรุงเทพธุรกิจ][บางกอกโพสต์][สยามธุรกิจ][ฐานเศรษฐกิจ]
[สำนักข่าว INN]

 • โทรทัศน์
  [ช่อง 3][ช่อง 5][ช่อง 7][ช่อง 9][ช่อง 11][ITV][ยูบีซี]

 • สถานีวิทยุ
  [99 Sport Radio][89 MHz][89.5 MHz][90 MHz]
  [
  91.5 MHz][100.5 MHz][จส.100]

 • ค่ายเพลง
  [มอร์มิวสิค][อาร์เอส โปรโมชั่น][สโตน เอ็นเทอร์เทนเมนต์]
  [เบเกอรี่ มิวสิค][ซีบร้า เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด][ โซนี่ มิวสิค(ไทย)]

 • Copyright 2001 © Puttirangsipibul school.
  All Right Reserved.
   Last update :  December 2, 2001
   

   "หลวงปู่" ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
   ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   เกียรติประวัติของโรงเรียน
   อาคารและสิ่งก่อสร้าง

   

   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
   ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
            และกิจการนักเรียน

   ฝ่ายบริการ
   ฝ่ายประกันคุณภาพ


   สาส์นจาก ผอ.
   แนะนำ ผช.ผอ. (คนใหม่)
   สื่อการสอ

   คนเก่งวันนี้
   เวทีเยาวชน  wallpaper โรงเรียน


  คุณเยี่ยมชมคนที่