Asynchronous Learning Network

ความหมาย:
หมายถึงการเรียนทีไม่จำเป็นจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนอยู่กับนักเรียนในเวลาและสถานที่เดียวกัน
ในส่วนนี้เราได้รวบรวมบทเรียนออนไลน์ซึ่งใช้เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้
ตามแต่ผู้เรียนจะสะดวกมาเรียนเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กันลักษณะ real time
ผู้เรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสารทำงานกับทรัพยากรการเรียนทางไกล, ผู้สอน
และผู้เรียนคนอื่น แต่ไม่จำเป็นต้อง onlineในเวลาเดียวกันบทเรียนจะมีให้เลือก
มีตั้งแต่บทเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยีประวัติศาสตร์ตลอดจนถึงสันทนาการ

เครื่องมือสื่อสารแบบALN คือ WWW
การฝึกปฏิบัติเชิงเว็บที่ต้องการการประชุม online บ่อยๆ และขอความร่วมมือกับผู้อื่น นั่นคือ ALN
ดังนั้น ALN คือหลักสูตร ที่มีการอบรมเชิงตัวอักษรหรือเชิงคอมพิวเตอร์
ที่ใช้อีเมล์ เพื่อพูดคุยเรื่องงาน,แบบ ฝึกหัดระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และกับผู้สอน

ALN ยังต้องกำหนดเวลาและสถานที่ในการสอบหรือคุยแบบนัดเวลาในบางครั้ง หรือทำแล็บ
โดยคำนิยาม การศึกษาทางไกล แต่เดิมเป็นการนำเสนอทั้งเสียงและภาพแบบนัดเวลา
ซึ่งไม่ใช่ ALNเพราะต้อง กำหนดเวลาว่างของผู้เรียนและผู้สอนให้ตรงกัน
การเรียนด้วยวิดิโอเทป ,การเรียนด้วยการส่งเมล์ หรือการ ฝึกอบรมผ่านคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ ALN
เพราะไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อหาและ ความรวดเร็วในการปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่น
แม้ผู้เรียนส่งเมล์หรือทดสอบและได้รับคำตอบ ในภายหลัง

How the term "ALN' came about?
by Frank Mayadas

ORIGIN OF ALN TERMINOLOGY

The origin of the ALN idea stems from a meeting in 1994 
of a small number of Sloan grantees at the Omni Hotel here in New York.  
We had maybe 25 people there and it was a by-invitation only meeting. 
At that meeting I recall making the point to the assemblage that we had to
develop some terminology for what were doing, since we couldn’t just keep
referring to “it”.  Our basic ideas involved cohort-style on-line classes which were
actually taught by a professor and encouraged peer-to-peer collaboration. 
We wanted to make a distinction with alternative models...providing expensive
multi-media or knowledge-based software with no cohort-base or professor, 
or the synchronous interactive TV model, 
or the broadcast TV/videotape model. Roxanne Hiltz and Murray
Turoff mentioned that they had used the term “Learning Networks” 
(in fact that is the title of one of their books). 
I had previously been using the term “asynchronous learning networks”
and suggested we all adopt the terminology “Asynchronous Learning Networks”. 
The group agreed and I subsequently posted 
an ALN definition on the www.sloan.org web-site. 

That would be about September 1994. 
“Asynchronous” 
distinguished between synchronous models e.g. interactive TV, 
while “Learning Networks” is intended to capture the idea 
that networks of people are essential to the process, 
and that collaboration is achieved through computer networks.

Interesting to note that the 1995 
Sloan Foundation Annual Report uses Asynchronous Learning Networks and ALN
terminology, whereas the 1994 
one refers to “asynchronous learning networks” 
without capitalization and does not refer to ALN’s. 
That more or less fits my recollection i.e. that we really developed 
the ALN idea sometime in the fall of 1994 
and began using it more vigorously in 1995. 
The Andriole et al paper is an early reference to ALN. 
Steve Andriole was an attendee at the 
1994 grantees meeting at the Omni, as were Burks Oakley, 
Randy Lemke, Betsy Franks, Mary Beth Almeda, 
and of course Roxanne and Murray, plus others. 
A definition of ALN is in my paper (Asynchronous Learning Networks: 
A Sloan Foundation Perspective) which is on the aln.
org website and was in V.1, No. 1, of JALN. John Bourne 
and Olin Campbell used that as a basis for the definition that appears on aln.org. 
Today.

The definition of ALN posted on the Sloan web-site (www.sloan.org)
 has now been removed, 
but I have a copy for anyone who might be interested.
It has been referenced in various publications.

By the way, the 1994 meeting referenced here, 
became the pre-cursor for the Annual ALN Conference which now attracts 
about 550 people.


ดูรายละเอียดที่
- http://www.aln.org/alnweb/aln.htm
-http://www.csd.uwa.edu.au/altmodes/of_delivery/asynchronous_learning.html
-http://www.aln.org/ 
-http://www.aln.org/alnweb/magazine/alnMaga.htm
-What Is ALN
-ALN_Center
-Center for Asynchronous Learning
-Asynchronous Learning Networks Magazine
-Asynchronous Learning Networks
-Journal of Asynchronous Learning Networks
-Idea Village Asynchronous Definition
-Asynchronous Learning Networks Magazine
-Asynchronous Learning Index
-ALN

 

"http:senarak.tripod.com/aln2.html"
webmaster : utai senarak   contact : senarak@hotmail.com